W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIX/313/2005 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Data uchwały:
2006-03-07

Numer uchwały:
XLI/333/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Miedźnej

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia