W sprawie:
budżetu gminy na 2006 rok.

Data uchwały:
2005-12-29

Numer uchwały:
XXXIX/313/2005

Podjęta przez:
Rada Gminy w Miedźnej

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.