Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego ogółem w wysokości 1 020 000,00 PLN w tym: - na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 320 000,00 zł; - na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 700 000,00 zł

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ
SIWZ mozna odebrać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Finansowym pokój nr 9 oraz na stronie internetowej www.miedzna.pl


Termin realizacji:
29.12.2008

Osoba odpowiedzialna:
Anna Gwóźdź

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Miedźnej pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową poleconą na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna,

Oferty można składać do:
2008-12-03 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2008-12-03 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Miedźna

Kryteria wyboru:
Najniższa cena 100%

Wadium:
5 100 PLN w terminie do 03/12/2008r. do godz.12:00

Uwagi:
Nie dpouszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą 30 dni. Informacje o pytaniach i odpowiedziach związanych z ogłoszonym przetargiem nieograniczonyma na "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego ogółem w wysokości 1 020 000,00 PLN w tym na: - finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 320 000,00 zł, -na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 700 000,00 zł. publikowane jest w pliku PDF.

Firmy uczestniczące