W sprawie: 
zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanego w ramach pomocy de minimis

Data uchwały:
2024-05-28

Numer uchwały:
III/19/2024

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2024 roku i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2028 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.