W sprawie: 
powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna

 Data uchwały:
2024-05-13

Numer uchwały:
II/10/2024

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.