Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady II sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 13 maja 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.


Tematem obrad sesji będzie:

 „Podejmowanie uchwał”.

 

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad II sesji Rady Gminy w dniu 13 maja 2024 r.

  1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad II sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji I z dnia 6 maja 2024 r.
  4. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/2 w sprawie ilości stałych komisji powołanych przez Radę Gminy oraz określenie ich nazw i liczby członków

Projekt B/2 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna

Projekt C/2 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna

Projekt D/2 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów Rady Gminy Miedźna

Projekt E/2 w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna

Projekt F/2 w sprawie powołania Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna

Projekt G/2 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.