W sprawie:
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli

Data uchwały:

2024-04-16

Numer uchwały:
LXXVI/508/2024

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego