W sprawie:
ustalenia zasad i trybu korzystania oraz uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej Miasteczka Rowerowego, Street Workout Parku oraz Skateparku zlokalizowanych w sołectwie Wola na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXV/502/2024

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.