W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miedźna

Data uchwały:
2024-02-27

Numer uchwały:
LXXIV/498/2024

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego