Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna zapraszana posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu7 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Podsumowanie ferii zimowych. Plan pracy na I półrocze 2024.
  5. Opiniowanie regulaminów korzystania z: Miasteczka Rowerowego, Street Workout Parku i Skateparku.
  6. Sprawy różne i bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.