<>

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2024 rok:

1) Strategia rozwoju gminy w kontekście nowej perspektywy finansowej z środków zewnętrznych na lata 2024-2030 (szkolenie - warsztaty dla Radnych).

2) Spotkanie z kierownictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w celu określenia strategii związanej z finansowaniem modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budowy nowej oczyszczalni w Gminie Miedźna wraz z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Rewizyjną. 

3) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań, budżetu Gminy za 2023 r. oraz raportu o stanie gminy.

4) Przygotowanie propozycji podatkowych na 2025 rok.

5) Udział w pracach nad projektem budżetu na 2025 rok.

6) Analiza poniesionych wydatków na duże inwestycje w roku 2024.

7) Analiza kosztów gospodarki odpadami w Gminie Miedźna po I półroczu 2024 r.  wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

8) Możliwości rozwoju Gminy Miedźna w nowej perspektywie.

9) Bieżąca analiza realizacji budżetu i opiniowanie projektów uchwał.