W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku „Kubusiowe Maluchy” i Klubie Dziecięcym „Kubusiowe Maluchy”.

Data uchwały:

2023-11-28

Numer uchwały:
LXXI/474/2023

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.