W sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Data uchwały:

2023-11-28

Numer uchwały:
LXXI/473/2023

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
 z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.