W sprawie:
zobowiązania Wójta Gminy Miedźna do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Data uchwały:

2023-11-28

Numer uchwały:
LXXI/471/2023

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.