Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy u. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miedźna w 2022 r.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.