W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Górze oraz cmentarza komunalnego i urządzeń znajdujących się w Woli

Data uchwały:

2023-10-25

Numer uchwały:
LXX/464/2023

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego