BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Miedźna informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy z miejscowości Gilowice, Góra, Grzawa, Frydek i Miedźna którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Miedźna do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 17:00. na podany adres mailowy: kancelaria@miedzna.pl lub telefonicznie 32 211 62 17.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 12 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie transportu do lokalu wyborczego – gmina Miedźna – doc.

Zgłoszenie transportu do lokalu wyborczego – gmina Miedźna – pdf