Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Analiza projektów proekologicznych.

  6. Sprawy różne i bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.