Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2024 w Gminie Miedźna.
  5. Sprawy różne i bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.