Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu  19 września 2023 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
    1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.       

  1. Ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie petycji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) i o zmianie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 326).
  4. Sprawy różne i bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.