L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.
ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplatancji wsród lokalnej społeczności

16.01.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

Uchwała w sprawie przekazania petycjii

Informacja

 

 2

 Szulc-Efekt sp.z o.o        Prezes Zarządu Adam Szulc

 

Petycja

Petycja w sprawie zwrócenia się z postulatem dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii- (NIS2) oraz zapalanowania szkoleń i audytow w tym zakresie.

 

15.09.2023

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   Odpowiedź na petycje
 3

 Szulc-Efekt sp.z o.o        Prezes Zarządu Adam Szulc

Petycja

Petycja do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.  

 .27.11.2023

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji