W sprawie:
przekazania Wójtowi Gminy Miedźna według właściwości do rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2023 r.
Data uchwały:
2023-05-30
Numer uchwały:
LXII/433/2023
Podjęta przez:
RADA GMINY MIEDŹNA
Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.