Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2023 rok:
1) Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Miedźna.
2) Spotkanie z kierownictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.- w celu określenia strategii związanej z finansowaniem modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budową nowej oczyszczalni w Gminie Miedźna.
3) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań, budżetu Gminy za 2022 rok oraz raportu o stanie gminy.
4) Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2023 rok.
5) Przygotowanie propozycji podatkowych na 2024 rok.
6) Udział w pracach nad projektem budżetu na 2024 rok.
7) Analiza poniesionych wydatków na duże inwestycje w roku 2022.
8) Analiza kosztów gospodarki odpadami w Gminie Miedźna po I półroczu 2023 r.
9) Możliwości rozwoju Gminy Miedźna w nowej perspektywie.
10) Bieżąca analiza realizacji budżetu i opiniowanie projektów uchwał.