W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żłobku "Kubusiowe Maluchy" i Klubie Dziecięcym "Kubusiowe Maluchy"

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
LIV/381/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego