<>

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.        

  1. Ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Analiza regulaminów gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnej w placówkach oświatowych.
  4. Sprawy różne i bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.