W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli

Data uchwały:
2022-06-21

Numer uchwały:
XLVII/347/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia