W sprawie:
zaliczenia dróg na terenie Gminy Miedźna do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia ich przebiegu

Data uchwały:
2022-06-21

Numer uchwały:
XLVII/346/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego