W sprawie:
zmiany uchwały nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia
21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 - 2030


Data uchwały:
2022-06-21

Numer uchwały:
XLVII/344/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia