Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

 

1_2022

Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna w sprawie przebiegu szlaku "Marszu Więźniów oświęcimskich"

18.01.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach

 

1-2022

                    

2.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

 

 2_2022 Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna w sprawie budowy chodnika oraz progu zwalniającego w Woli przy ul.Mokrej  14.03.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

2-2022

3.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

 

3_2022 Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna w sprawie wymiany nawierzchni alejek bloku nr 12  25.04.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

 3_2022

4.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

 

4_2022  Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna w sprawie wymiany nawierzchni alejek bloku nr 42 25.04.2022  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

        4-2022
5. Szulc Efekt sp. z o.o. 5_2022 Petycja skierowana do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego w sprawie efektywności energetycznej 04.05.2022 zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

5-2022

6.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

6_2022 Petycja skierowana do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego w sprawie corocznego wdrażania obowiązkowych środków poprawy efektywności energetycznej 18.07.2022 zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

       6-2022        

7. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach 7_2022 Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy 17.08.2022 zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji -

 7_2022

8. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach 8_2022 Petycja skierowana do Wójta Gminy Miedźna w sprawie bankowości budżetu JST 21.09.2022 zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

 8_2022

 9 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach 9_2022  Petycja skierowana do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego w sprawie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS. 19.10.2022  zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

 9_2022