W sprawie:
budżetu Gminy Miedźna na rok 2022

Data uchwały:
2021-12-21

Numer uchwały:
XLI/309/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego