W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miedźna własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XL/304/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia