W sprawie:
uznania petycji jako niezasługującej na uwzględnienie

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XL/303/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia