W sprawie:
współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
w okresie od 01.09.2021 r do 31.12.2021 r.


Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XL/301/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia