W sprawie:
ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
Xl/300/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r.