W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2022 na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XL/295/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego