W sprawie:
przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miedźna"

Data uchwały:
2021-09-28

Numer uchwały:
XXXVIII/290/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego