Wójt Gminy Miedźna zaprasza mieszkańców Gminy Miedźna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna.

Na Państwa opinie oczekujemy od dnia  23 września 2021r. do dnia 28 września 2021r  do godziny 12:00

Można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).