W sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miedźna lub jego jednostkom organizacyjnym, mającym charakter cywilnoprawny oraz określania (...)

Data uchwały:
2021-08-31

Numer uchwały:
XXXVII/285/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźn

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego