W sprawie:
zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021

Data uchwały:
2021-08-31

Numer uchwały:
XXXVII/283/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego