W sprawie:
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Data uchwały:
2021-07-28

Numer uchwały:
XXXVI/280/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegohttp://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5187