W sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzrostu deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Data uchwały:
2021-07-28

Numer uchwały:
XXXVI/279/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegohttp://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5186