W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/174/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedźna

Data uchwały:
2021-06-22

Numer uchwały:
XXXV/275/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego