W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedźna na rok szkolny 2021/2022

Data uchwały:
2021-06-22

Numer uchwały:
XXXV/271/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego