W sprawie:
zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanego w ramach pomocy de minimis

Data uchwały:
2021-06-22

Numer uchwały:
XXXV/269/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r.