Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postepowania, tj.:

https://miedzna.logintrade.net/zapytania_email,45801,b858ea5596a4dcd199209deb235bf758.html