Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00. Będzie prowadzone w formie zdalnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.