W sprawie:
zmiany uchwały nr V/44/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2021-02-23

Numer uchwały:
XXXI/242/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego