W sprawie:
zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych (...)

Data uchwały:
2021-02-23

Numer uchwały:
XXXI/234/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego