1) Strategia rozwoju gminy w kontekście nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

2) Bieżąca analiza realizacji budżetu; opiniowanie projektów uchwał.

3) Analiza funkcjonowania oświaty na budżet gminy.

4) Spotkanie z kierownictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach - w celu określenia strategii związanej z finansowaniem modernizacji sieci wodociągowej oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej - oczyszczalnia w gminie Miedźna.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań, budżetu gminy za 2020 rok oraz raportu o stanie gminy.

6) Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

7) Przygotowanie propozycji podatkowych na 2022 rok.

8) Udział w pracach nad projektem budżetu na 2022 rok.

9) Realizacja inwestycji gminnych w aspekcie finansowania ze środków zewnętrznych.