1. Strategia rozwoju Gminy w kontekście nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej na lata 2021- 2025.

2. Bieżąca analiza realizacji budżetu; opiniowanie projektów uchwał.

3. Analiza funkcjonowania oświaty na budżet gminy.

4. Spotkanie z Radą Nadzorczą i kierownictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań, budżetu Gminy za 2019 rok oraz raportu o stanie Gminy.

6. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

7. Przygotowanie propozycji podatkowych na 2021 rok.

8. Udział w pracach nad projektem budżetu na 2021 rok.

9. Realizacja inwestycji gminnych.

10. Spotkanie z przedstawicielami samorządu powiatowego.